Dzienniczek Vulcan - nowy program

Z dniem 1 września firma Vulcan obsługująca dziennik elektroniczny UONET+ wprowadziła nową aplikację mobilną "Dzienniczek Vulcan". W związku z tym w starej wersji aplikacji pojawiły się błędy (np. rozkład zajęć wyświetla się podwójnie). Zalecamy aktualizację do najnowszej wersji dostępnej w Google Play i AppStore. Szczegóły na stronie https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

Dodano: 18.09.2020

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców w dniach 22 - 23 września 2020 r. na spotkania
z wychowawcami poszczególnych klas według poniższego harmonogramu.

Dodano: 16.09.2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020


Dodano: 06.09.2020

Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu oraz ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID - 19 wprowadza się specjalne zasady postępowania na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ptaszkowej.

W szkole i przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Bardzo proszę uczniów i rodziców o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na terenie placówki:

- Organizacja pracy Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ptaszkowej od 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,

- Organizacja pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej od 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem lub wychowawcami.

Dodano: 01.09.2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 pracą stacjonarną. Jednak ze względu na obecną sytuacją epidemiczną oraz konieczność stosowania rygorów bezpieczeństwa nie będzie tradycyjnego rozpoczęcia roku szkolnego - odbędą się tylko spotkania z wychowawcami. Uczniowie przychodzą w maseczkach, które zdejmują dopiero w klasie. Wchodząc do szkoły dezynfekują ręce i zachowują odległość 1,5 metra od kolejnej osoby. Przychodzą tylko uczniowie bez objawów chorobowych i nieprzebywający na kwarantannie. Uczniowie do szkoły przychodzą bez rodziców.

Z rodzicami przychodzą wyłącznie dzieci z klasy I i oddziałów przedszkolnych. Rodziców również obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk oraz bezpieczny dystans społeczny.

Harmonogram spotkań z wychowawcami

Nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich, dlatego też w trosce o bezpieczeństwo nas Wszystkich wraz z pierwszym dzwonkiem zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa!

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad i zaleceń, dzięki którym przebywanie we wspólnej przestrzeni będzie bezpieczniejsze.

- wskazówki dla ucznia,

- wskazówki dla rodzica.

Dyrektor Urszula Ząber

Dodano: 28.08.2020

Listy oddziałów przedszkolnych

Przedstawiamy listy oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

Listy oddziałów przedszkolnych

Dodano: 28.08.2020

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy w piątek 31 lipca 2020 r. w godz. od 9.00 do 12.00 w sekretariacie szkoły.

Dodano: 29.07.2020

Rekrutacja do szkół średnich

Przypominamy, iż wydrukowany wniosek z systemu trzeba dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10 lipca. Gdyby wystapiły problemy z logowaniem do systemu to prosimy o kontakt pod numerem 511073904 lub informację na adres mailowy krzyssw@gmail.com

Link do elektronicznej rekrutacji do szkół średnich
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Dodano: 01.07.2020

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klasy VIII!

W terminie 16-18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
W związku z powyższym bardzo proszę rodziców oraz uczniów
o zapoznanie się z procedurami związanymi z organizacją
i przebiegiem egzaminu klasy VIII w roku szkolnym 2019/2020
w czasie epidemii koronawirusa COVID - 19.

Procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty w dniach 16 -18 czerwca 2020r.

Dodano: 05.06.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Decyzją MEN kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 26 czerwca 2020 r. czyli w bieżącym roku szkolnym uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych.
Jednocześnie przypominamy, iż dni: 12 czerwca (piątek po Święcie Bożego Ciała), oraz 16, 17, 18 czerwca (egzaminy ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tych dniach nie będzie odbywała się nauka zdalna. W związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami sanitarnymi i administracyjnymi komunikat na temat zakończenia roku szkolnego oraz rozdania świadectw ukaże się w późniejszym terminie.

Dodano: 05.06.2020

KOMUNIKAT

Dla przypomnienia zamieszczamy poniżej kluczowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów i rodziców oraz prezentację dotyczącą pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami pomocniczymi dostępnymi na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200529150446582

Kluczowe informacje o egzaminie ósmoklasisty - przypomnienie dla uczniów i rodziców.

Praca z arkuszem egzaminacyjnym - prezentacja

Dodano: 01.06.2020

KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!

Decyzją MEN kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Jednocześnie od 25 maja br. uczniowie klas I - III mogą uczęszczać do szkoły na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Z uwagi na warunki szkoły z zajęć tych w pierwszej kolejności powinni korzystać uczniowie, których rodzice pracujący zawodowo nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Więcej informacji tutaj

Dodano: 23.05.2020

KOMUNIKAT

Od poniedziałku, 18 maja br. za zgodą rodziców będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne. W związku z powyższym bardzo proszę rodziców o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną procedurą bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, zawierającą warunki sanitarne na terenie szkoły oraz sposób postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

Oświadczenie

Dodano: 23.05.2020

KOMUNIKAT

Uczniowie klasy VIII oraz ich rodzice proszeni są o zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się z dniach 16 - 18 czerwca br.

Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz ich rodziców
O czym należy pamiętać podczas egzaminu! - plakat

Rodzice uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa proszeni są o zgłoszenie tego faktu dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja br. (wzór informacji) drogą mailową na adres: sp1ptaszkowa@op.pl

Ze szczegółową organizacją przebiegu egzaminu na terenie naszej szkoły uczniowie zostaną zapoznani w późniejszym terminie.

Poniżej zamieszczone zostają informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Dodano: 23.05.2020

Wspominamy naszego Wielkiego Rodaka

18 maja to szczególna data. Wspominamy wtedy naszego Wielkiego Rodaka. Przedszkolaki pamiętały o urodzinach Jana Pawła II, niektóre nawet przysłały swoje prace.


Dodano: 21.05.2020

KOMUNIKAT

W związku ze wznowieniem działalności Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ptaszkowej rodzice proszeni są o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa, która zawiera zasady funkcjonowania przedszkola w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Zasady funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ptaszkowej w czasie epidemii koronawirusa COVID - 19

Oświadczenie rodzica dziecka, które uczęszcza do przedszkola

Dodano: 20.05.2020

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2020"

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl.

Więcej informacji tutaj

Dodano: 20.05.2020

Gmina Grybów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zdalna Szkoła"

Gmina Grybów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zdalna Szkoła"


Dodano: 14.05.2020

Elektroniczna rekrutacja do szkół średnich


Link do elektronicznej rekrutacji do szkół średnich
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Dodano: 14.05.2020

Informacja

Szanowni Państwo!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, rejestracji kandydatów, a także terminy składania dokumentów, w tym także wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dodano: 12.05.2020

Komunikat dyrektora szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1
w Ptaszkowej uprzejmie informuję, że zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ptaszkowej w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ptaszkowej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły
Urszula Ząber

Dodano: 08.05.2020

Komunikat dyrektora szkoły

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że kształcenie na odległość w przedszkolu i w szkole zostaje przedłużone do 24 maja br. Ministerstwo podało również termin egzaminu ósmoklasisty. Odbędzie się on w dniach od 16 do 18 czerwca br. Natomiast wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Pozdrawiam serdecznie
Urszula Ząber

Dodano: 26.04.2020

Pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych.

Pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych. Gdzie można uzyskać wsparcie?Dodano: 22.04.2020

Życzenia świąteczne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego Alleluja.

życzy Społeczność ZSP nr 1 w Ptaszkowej

Dodano: 11.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Dodano: 06.04.2020

Pedagog szkolny poleca!

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi materiałami, które pomogą nam odnaleźć się w tak trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się obecnie zmagać. Życzę miłej lektury.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Dodano: 05.04.2020

Lista dzieci przyjętych do przedszkola

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ptaszkowej na rok szkolny 2020/2021.

Dodano: 27.03.2020

Komunikat dyrektora szkoły

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, zapisy do Świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2020/21 są możliwe drogą elektroniczną do 03 kwietnia 2020r. na adres szkoły sp1ptaszkowa@op.pl (wypełniony wniosek prosimy przesłać w formie skanu).
Karta zgłoszenia do pobrania poniżej:

KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY

Oryginały przesyłanych przez Państwa dokumentów prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

Dodano: 25.03.2020

Komunikat dyrektora szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Informuję, że zajęcia szkolne zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r. Od 25 marca br. nadal będą prowadzone zdalne zajęcia z uczniami. Nauczyciele poprzez platformę edukacyjną Classroom i dziennik elektroniczny będą realizować podstawę programową w poszczególnych klasach. Materiały edukacyjne będą wysyłane do uczniów zgodnie z planem lekcji.

Tygodniowy plan lekcji we wszystkich klasach został zmodyfikowany i uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, a zajęcia w każdym dniu są zróżnicowane - plan zajęć dostępny w e-dzienniku.

Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela oraz potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem. Jest to podstawą do oceny pracy ucznia.

Uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w czasie realizacji zajęć poprzez platformę edukacyjną Classroom. Poza tym uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz drogą mailową.

Dyrektor szkoły
Urszula Ząber

Dodano: 25.03.2020

Google Classroom - platforma edukacyjna do nauki zdalnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ptaszkowej przymierza się do uruchomienia nauki zdalnej poprzez platformę edukacyjną Google Classroom.
Do działania platformy niezbędne jest, aby uczniowie klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej nr 1 dołączyli do swojej klasy na wyżej wymienionej platformie.
Instrukcję "Jak dołączyć do platformy Google Classroom?" znajdziemy tutaj

Dodano: 20.03.2020

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dodano: 16.03.2020

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie przyjęcia dzieci do przedszkola

Dyrektor ZSP nr 1 w Ptaszkowej prosi rodziców dzieci, którzy składali wniosek o przyjęcie do przedszkola w Ptaszkowej o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły w Ptaszkowej pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do przedszkola. W związku z zaistniałą sytuacją dopuszcza [...]

Dodano: 16.03.2020

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.


Dodano: 16.03.2020

UWAGA!!! Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Materiały dotyczące trwającej kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi

Dodano: 16.03.2020

INFORMACJA DLA RODZICA

INFORMACJA DLA RODZICA W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W SZKOLE

Dodano: 12.03.2020

INFORMACJA DLA UCZNIA

INFORMACJA DLA UCZNIA W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W SZKOLE

Dodano: 12.03.2020

Kangur matematyczny

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br.Dodano: 16.03.2020

Zabawa karnawałowa

18 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III. Dzieci wystąpiły w niezwykle pomysłowych i zabawnych strojach przygotowanych przez rodziców. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, wróżki, rycerze i różne zwierzątka. Jak przystało na bal karnawałowy, spośród uczestników zabawy wybrano najciekawsze przebrania.

Dodano: 15.03.2020

III miejsce w Gminnych Zawodach w Minisiatkówce Chłopców

5 marca szkoła w Białej Niżnej gościła zawodników biorących udział w Gminnych Zawodach w Minisiatkówce Chłopców (Igrzyska Dzieci). Do rozgrywek zgłosiło się sześć szkół, spośród których został wyłoniony mistrz Gminy Grybów. Po bardzo emocjonujących zawodach, drużyna z naszej szkoły zajęła III miejsce.

Dodano: 10.03.2020

"Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma"

Wojewódzki Konkurs Historyczny
"Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma"
Finał przed naszymi uczennicami !

Z radością informujemy, że trzy dziewczyny z naszej szkoły zakwalifikowały się do finału konkursu wiedzy o Sądecczyźnie i Nowym Sączu organizowanym przez Fundację Sądecką "Sądeczanin".

Dodano: 10.03.2020

Małopolska Liga Szkolna w biegach narciarskich w Ptaszkowej

Czwarta edycja Ligi Małopolskiej SZS w biegach narciarskich odbyła się dzisiaj na trasach Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. W zawodach o Puchar Wójta Gminy Grybów wystartowało prawie 300 uczestników ze szkół podstawowych Małopolski. Bardzo dobry bieg zaliczył Kacper Kmak zajmując I miejsce.

Dodano: 10.03.2020

Spektakl historyczny "Jak to Sobieski pod Wiedniem wojował"

3 marca gościliśmy w naszej szkole grupę rekonstrukcyjną , która zaprezentowała uczniom w czasie żywej lekcji historii informacje dotyczące kultury duchowej i materialnej polskiej szlachty z XVII w. Spektakl zawierał elementy interaktywne i pozwalał chętnym uczniom współpracować z aktorami.

Dodano: 07.03.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONOWIRUSA

Dodano: 07.03.2020

Małopolski Konkurs Historyczny

W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła bierze udział w Małopolskim Konkursie Historycznym. W etapie szkolnym wzięło udział 8 uczniów. Do etapu rejonowego a później wojewódzkiego zakwalifikował się uczeń klasy VIII - Jakub Janus. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmi "Polska i Polacy podczas II wojny światowej". Oprócz tematyki związanej z II wojną światową trzeba się wykazać ogólną wiedzą historyczną z wszystkich epok.
Życzymy powodzenia w etapie finałowym!

Dodano: 23.02.2020

OGŁOSZENIE

Dyrekcja ZSP nr 1 w Ptaszkowej uprzejmie informuje, że wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 można składać w sekretariacie szkoły w dniach od 18.02.2020 r. do 28.02.2020 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania

Dodano: 19.02.2020

Kolejna edycja Małopolskiej Ligi Szkolnej w biegach narciarskich

Kolejna edycja Małopolskiej Ligi Szkolnej w biegach narciarskich uraczyła nas bardzo dobrymi wynikami. Na drugich miejscach w swoich grupach wiekowych finiszowali Kacper Kmak i Krzysztof Kiełbasa.[...]

Dodano: 17.02.2020

Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich w Zakopanem

Piękna słoneczna pogoda przywitała zawodniczki i zawodników drugich w tym sezonie zawodów Ligi Małopolskiej SZS w biegach narciarskich. Biegi rozegrano na otwartych w grudniu nowych trasach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Bardzo dobrze na nowych trasach spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej. Krzysztof Kiełbasa i Karolina Kiełbasa zajęli II miejsca w swoich kategoriach wiekowych.

Dodano: 17.02.2020

I edycja Małopolskiej Ligi Szkolnej w biegach narciarskich

Ponad 250 uczestników stanęło na starcie inauguracyjnych zawodów Ligi Małopolskiej SZS w biegach narciarskich w Obidowej. Rywalizowano stylem klasycznym na trasie Śladami Olimpijczyków. Bardzo dobry start zaliczyli uczniowie naszej szkoły: II miejsce zajął Kacper Kmak, III miejsce w swojej kategorii wiekowej uzyskał Krzysztof Kiełbasa.[...]

Dodano: 17.02.2020

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dania Babci i Dziadka. Dostojnych Gości przywitała pani dyrektor Urszula Ząber.
W baśniowy świat wprowadziły Szanownych Gości nasze najmłodsze dzieci, czyli przedszkolaki, prezentując baśń "Królowa Śniegu".
Następnie uczniowie klas I-III odegrali humorystyczne scenki z życia ukochanych Babć i Dziadków oraz uświetnili tą uroczystość wierszami, piosenkami i tańcem.
Na koniec zostały złożone życzenia i wręczone upominki.[...]

Dodano: 26.01.2020

Wyniki konkursów szkolnych!

W dniu 14 grudnia 2019r. Samorząd Uczniowski rozstrzygnął szkolne konkursy plastyczne o tematyce świątecznej zorganizowane w trzech grupach wiekowych: przedszkole "Mikołaj w oczach przedszkolaka", klasy I-III "Eko-choinka" i klasy IV-VIII "Stroik bożonarodzeniowy".[...]

Dodano: 07.01.2020

Dyplomowani Mikołaje w Ptaszkowej!

Z dumą informujemy, że uczniowie naszej szkoły otrzymali zaszczytne tytuły Dyplomowanych Mikołajów nadane przez Stowarzyszenie Sursum Corda. A wszystko to za sprawą wspaniałej inicjatywy, której podjęli się nasi uczniowie. W dniach 26-29 listopada 2019 został zorganizowany w naszej szkole charytatywny kiermasz ozdób świątecznych, z którego dochód uczniowie postanowili przeznaczyć na spełnienie marzenia jednego z podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda.[...]

Dodano: 07.01.2020

Mali czytelnicy

Dzień 10 grudnia 2019r. był bardzo ważnym dniem dla uczniów klasy I. Tego dnia zostali oni zaproszeni do biblioteki przez Pana Wiesława Łasia - szkolnego bibliotekarza. Pan Wiesław wyjaśnił pierwszoklasistom, jak należy zachowywać się w bibliotece oraz jakie są zasady wypożyczania książek.[...]

Dodano: 07.01.2020

Nagroda dla szkoły

10 grudnia 2019 podczas uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Kultury
i Sportu nasza szkoła otrzymała nagrodę pieniężną za zajęcie III miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w Powiecie Nowosądeckim.[...]

Dodano: 02.01.2020

JASEŁKA - TEATR CIENI

20 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z panią dyrektor i nauczycielami zgromadzili się jak co roku na wspólnej wigilii. Spotkanie rozpoczęli uczniowie klas I-III śpiewem pastorałki "Był pastuszek bosy". Natomiast w szczególny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie klasy VII, IV i VIII odgrywając niecodzienne i bardzo oryginalne Jasełka.[...]

Dodano: 23.12.2019

Kolejny sukces artystyczny naszych dziewcząt!

Laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Moja kartka bożonarodzeniowa" organizowanego w ramach XII Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych zostały; Julia Kramarczuk - kl.8 oraz Dominika Ruchałowska - kl.7.[...]

Dodano: 23.12.2019

Wizyta Św. Mikołaja

6 grudnia 2019 r. w naszej szkole panowała szczególna atmosfera, gdyż goszczono świętego Mikołaja. Na gościa czekały niecierpliwie szczególnie przedszkolaki i uczniowie klas I-III. Dzieci z radością i wielkim przejęciem powitały świętego Mikołaja. Ten niezwykły gość przyniósł prezenty wszystkim oczekującym.[...]

Dodano: 11.12.2019

"A - jak anioł"

Z radością informujemy, że Dominika Ruchałowska uczennica klasy 7, została laureatką XVII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego "...Anioł...", organizowanego przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Praca konkursowa Dominiki zatytułowana "A - jak anioł" wykonana w technice linorytu, została wyróżniona spośród ponad 170 prac nadesłanych na konkurs.[...]

Dodano: 05.12.2019

UWAGA! KONKURS!

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów wraz
z najmłodszymi przedszkolakami do wzięcia udziału
w konkursach świątecznych, z podziałem na następujące kategorie wiekowe: przedszkole, klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Dla zwycięzców przewidziane atrakcyjne nagrody! Prosimy
o zapoznanie się z regulaminami konkursów oraz przestrzeganie terminów oddania prac i stroików. Zachęcamy do kreatywnej zabawy![...]

Dodano: 03.12.2019

PRAWA DZIECKA

27 listopada spotkaliśmy się na apelu przygotowanym przez uczniów klasy III, aby przypomnieć sobie o naszych prawach
i obowiązkach. Dzień Ochrony Praw Dziecka przypada 20 listopada. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja
o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.[...]

Dodano: 01.12.2019

Andrzejkowe szaleństwa

Koniec listopada to zwyczajowo czas zabaw i wróżb organizowanych z okazji andrzejek. Tradycje te podtrzymuje się również w naszej szkole.
W środę (20 listopada) już od rana rozbrzmiewała ona dźwiękami muzyki. Uczniowie, zarówno ci najmniejsi, jak i ci całkiem duzi, ochoczo wkraczali na parkiet, by w szalonych pląsach dać upust rozpierającej ich energii.[...]

Dodano: 27.11.2019

Akademia z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W piątek, 8 listopada, w naszej Szkole odbyła się akademia mająca na celu upamiętnienie ważnej dla Polaków daty- 11 listopada. O symbolicznej godzinie 11.11 cała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami wspólnie odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego.[...]

Dodano: 11.11.2019

Spotkanie z panem pułkownikiem Henrykiem Janusem

Jak co roku najstarsi uczniowie z naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w innej lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. W czasie spotkania pan Janus opowiadał o misjach pokojowych ONZ, w których brał czynny udział.[...]

Dodano: 05.11.2019

"Ślubujemy"

21 października br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. Do braci uczniowskich zostało przyjętych 20 dzieci.
Uroczystość ślubowania zaszczycili swoją obecnością: pani dyrektor mgr Urszula Ząber, księża, nauczyciele, rodzice pierwszoklasistów, przedstawiciele Rady Rodziców, cała społeczność szkolna oraz goście z zewnątrz: pan Jacek Migacz- Wójt Gminy Grybów, pani Alicja Wąsowicz - Kierownik Oświaty, Referatu i Sportu.[...]

Dodano: 31.10.2019

Dziękujemy Wam...

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. To także świetna okazja, by podziękować Im za poświęcony czas, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, pomocne dłonie i gorące serca, bo jak pięknie napisał C.K. Norwid: "Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce". Właśnie te słowa stały się hasłem przewodnim okolicznościowej akademii przygotowanej przez najstarszych uczniów szkoły podstawowej (kl. 8 oraz 6).[...]

Dodano: 22.10.2019

XIX Dzień Papieski

10 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
z okazji XIX Dnia Papieskiego. Hasłem przewodnim były słowa Naszego Wielkiego Rodaka "Wstańcie, chodźmy". Uczniowie klasy VII przybliżyli nam postać i nauczanie Jana Pawła II.[...]

Dodano: 20.10.2019

Najlepsi z najlepszych w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Pierwsze zmagania sportowe w nowym roku szkolnym mamy już za sobą. W Muszynie nasi biegacze nie pozostawili złudzeń kto najlepiej biega w powiecie nowosądeckim. Sztafetowe Biegi przełajowe bo o nich mowa, zawsze generują mnóstwo emocji. Uczniowie naszej szkoły podbudowani świetnymi występami na zawodach gminnych, z duża motywacją podeszli do zawodów powiatowych.[...]

Dodano: 09.10.2019

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 26 września 2019r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, która pomogła uczniom poznać lepiej kandydatów oraz ich pomysły związane
z funkcjonowaniem naszej szkoły. Wśród kandydatów znalazło się 6 uczniów klas VI-VIII, a głos mogli oddać uczniowie klas III-VIII wraz z nauczycielami obecnymi tego dnia w szkole.

Dodano: 30.09.2019

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY SUKCES W TORUNIU NASZEJ UCZENNICY!

Z wielką radością informujemy, że po raz drugi laureatką XLI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt."Moja Przygoda w Muzeum" została Iwona Hajduga, uczennica klasy VII. Dziewczynka wykonała pracę
w technice tekturorytu, inspirując się krzyżem łemkowskim, znajdującym się w sądeckim skansenie.[...]

Dodano: 11.09.2019

ROK SZKOLNY 2019/2020 UWAŻAMY ZA OTWARTY!

W dniu 2 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. O godz. 9.00. nasi najmłodsi milusińscy wraz z rodzicami oraz starsi uczniowie
z nauczycielami spotkali się wspólnie na uroczystej akademii na sali sportowej przy ZSP nr 1. [...]

Dodano: 10.09.2019

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpi
2 września 2019r. (tj. poniedziałek).
O godz. 8.00 Msza Święta w kościele w Ptaszkowej.
Po Mszy Św. zapraszamy uczniów na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego do sali widowiskowo-sportowej oraz spotkanie
z wychowawcami.

Dodano: 31.08.2019