Dokumentacja

  Statut Gimnazjum w Ptaszkowej
  Koncepcja Pracy Gimnazjum
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Regulamin wycieczek i wyjazdów szkolnych
  Regulamin szatni uczniowskiej Gimnazjum w Ptaszkowej
  Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego w klasie pierwszej gimnazjum
  Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy
  Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją