Dokumentacja

  Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019
  Regulamin wycieczek szkolnych
  Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019
  Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019 - oddziały gimnazjalne
  Zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019
  Zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 - oddziały gimnazjalne