Nauczyciele - rok szkolny 2018/2019

Dyrekcja

Dyrektormgr Urszula Ząber
Z-ca dyrektoramgr Agnieszka Mól

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolnamgr Marta Kmak
mgr Beata Rodak
mgr Zuzanna Kościółek

Język Polskimgr Agnieszka Mól
mgr Agnieszka Florek

Język angielskimgr Marcin Igielski
mgr Joanna Galica-Kmak

Język niemieckimgr Agnieszka Mól

Historiamgr Elżbieta Stelmach

Wiedza o społeczeństwiemgr Elżbieta Stelmach

Plastykamgr Marta Janas

Muzykamgr Marta Janas

Geografiamgr Beata Czartoryska-Łaś

Biologiamgr Alina Szura
mgr Barbara Gruca

Chemiamgr Alina Szura
mgr Barbara Gruca

Fizykamgr Urszula Ząber

Matematykamgr Beata Janusz
mgr Katarzyna Migacz
Informatykamgr Krzysztof Święs

Wychowanie fizycznemgr Adam Krajniewski
mgr Stanisław Książkiewicz

Zajęcia artystycznemgr Marta Janas

Zajęcia technicznemgr Elżbieta Stelmach

Edukacja dla bezpieczeństwamgr Alina Szura

Religiamgr Barbara Siedlarz
ks.Mariusz Bawołek
ks. Józef Kmak

Wychowanie do życiamgr Barbara Siedlarz

Doradztwo zawodowemgr Małgorzata Chronowska

Nauczyciel wspomagającymgr Katarzyna Kogut

Przedszkole

Wychowanie przedszkolnemgr Teresa Kogut
mgr Agnieszka Ptaszkowska
mgr Marta Rosiek
Pedagog szkolny

Pedagogmgr Małgorzata Chronowska

Biblioteka

Bibliotekamgr Wiesław Łaś

Świetlica

Świetlicamgr Wiesław Łaś
mgr Alina Tokarz
mgr Katarzyna Kogut
mgr Agnieszka Ptaszkowska
mgr Marta Rosiek

Sekretariat

SekretariatKatarzyna Wysowska