Nauczyciele - rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja

Dyrektormgr Urszula Ząber
Z-ca dyrektoramgr Beata Rodak

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolnamgr Marta Kmak
mgr Zuzanna Kościółek
mgr Teresa Kogut

Język Polskimgr Zofia Litawa
mgr Agnieszka Florek

Język angielskimgr Joanna Galica-Kmak

Język niemieckimgr Agnieszka Mól

Historiamgr Elżbieta Stelmach

Wiedza o społeczeństwiemgr Elżbieta Stelmach

Plastykamgr Marta Janas

Muzykamgr Marta Janas

Geografiamgr Beata Czartoryska-Łaś

Biologiamgr Zbigniew Bogusz

Chemiamgr Katarzyna Migacz

Fizykamgr Urszula Ząber

Matematykamgr Beata Janusz
mgr Katarzyna Migacz
Informatykamgr Krzysztof Święs

Wychowanie fizycznemgr Adam Krajniewski
mgr Stanisław Książkiewicz

Technikamgr Elżbieta Stelmach

Edukacja dla bezpieczeństwamgr Alina Szura

Religiamgr Barbara Siedlarz
ks.Mariusz Bawołek
ks. Józef Kmak

Wychowanie do życia w rodziniemgr Wioletta Lach

Doradztwo zawodowemgr Małgorzata Chronowska

Nauczyciel wspomagającymgr Katarzyna Kogut

Przedszkole

Wychowanie przedszkolnemgr Beata rodak
mgr Agnieszka Ptaszkowska
Pedagog szkolny

Pedagogmgr Małgorzata Chronowska

Biblioteka

Bibliotekamgr Wiesław Łaś

Świetlica

Świetlicamgr Wiesław Łaś
mgr Adam Krajniewski
mgr Agnieszka Ptaszkowska
Sekretariat

SekretariatKatarzyna Wysowska