Rada Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej.
29 września 2020 roku.
Miejsce spotkania Budynek ZSP nr 1 w Ptaszkowej

W wyniku wyborów do "trójek klasowych" przeprowadzonych w poszczególnych oddziałach dnia 20.09.2020 oraz 21.09.2020 podczas pierwszego zebrania rodziców, przedstawicielami do Rady Rodziców zostali:

Oddział pięciolatków Pani Magdalena Michalik
Oddział sześciolatkówPani Paulina Tarasek
Klasa 1 Pani Mariola Kogut
Klasa 2 Pani Kateryna Górska
Klasa 3 Pani Izabela Radzik
Klasa 4 Pani Joanna Górska
Klasa 5 Pani Jolanta Nowak
Klasa 6 Pani Beata Kiełbasa
Klasa 7 Pan Stanisław Siedlarz
Klasa 8 Pani Regina Stokłosa

Podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców, które odbyło się 29 września, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców przeprowadzono wybory Zarządu Rady Rodziców. W wyniku głosowań przeprowadzonych w obecności 9 członków Rady Rodziców (jedna osoba nieobecna) na poszczególne funkcje w Zarządzie Rady wybrani zostali:

Przewodniczący: Kateryna Górska
Zastępca: Izabela Radzik
Skarbnik: Mariola Kogut
Sekretarz: Joanna Górska

W dalszej części zebrania Rada Rodziców przyjęła "Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej na rok szkolny 2020/2021" oraz "Wykaz dodatkowych dni wolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej na rok szkolny 2020/2021". Obydwa dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie. Rada Rodziców zadecydowała również o pozostawieniu wysokości opłaty na Radę Rodziców obowiązującą w poprzednim roku szkolnym. Wysokość opłaty wynosi 30 zł dla jednego ucznia oraz 40 zł dla rodzeństwa. Wpłaty można dokonywać również na konto bankowe Rady Rodziców, zaznaczając w opisie przelewu: Darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Dane do przelewu:


Rada Rodziców przy ZSP nr 1 w Ptaszkowej, 33-333 Ptaszkowa 406.
Nr konta: 54 8805 0009 0047 1365 3000 0010

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Rada rodziców zadecydowała iż dokumentacja Rady Rodziców przechowywana będzie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 ( uchwały i protokoły po ich przyjęciu i podpisaniu). Dodatkowo każda uchwała zamieszczana będzie na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Uchwały Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Ptaszkowej w roku szkolnym 2020/2021
Uchwały Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Ptaszkowej w roku szkolnym 2019/2020