Samorząd Uczniowski 2020/2021Przewodniczący:Kamila Kramarczuk VII
Zastępca: Szymon Szczecina VI

Skarbnik:

Edyta Siedlarz VII
Zuzanna Łaś VIII
Członek: Aleksandra Siedlarz VII


Opiekun SU: Marta Janas i Zofia Litawa