Samorząd Uczniowski 2018/2019

Przewodniczący:Kamila Stokłosa IIIA gimnazjum
Zastępca: Arkadiusz Zaczyk VII

Skarbnik:

Aleksandra Tarasek IIIB gimnazjum

Sekretarz:

Joanna Janus VIII

Opiekun SU: mgr Joanna Galica - Kmak